Valtioneuvoston yleisistunto 20.10.2022 VN 94/2022

Istunnon ajankohta 20.10.2022 13.00

20.10.2022 13.44 Päätösluettelo

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.