Valtioneuvoston yleisistunto 27.10.2022 VN 95/2022

Istunnon ajankohta 27.10.2022 13.00

27.10.2022 13.53 Päätösluettelo

Oikeusministeriö

Puolustusministeriö

Suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajan vaihdos

* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä: [email protected]. Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.