Ahvenanmaan maakuntalait OM/2022/116

« Tasavallan presidentin esittely 8.7.2022 10.00

Oikeusministeriö

1. Landskapslag om ändring av landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet 2. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa 3. Landskapslag om ändring av landskapslagen om främjande av integration 4. Landskapslag om ändring av 13 § landskapslagen om sysselsättningsfrämjande utbildning 5. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av rikslagstiftningen om beskattningsförfarande 6. Landskapslag om ändring av landskapslagen om posttjänster 7. Landskapslag om ändring av tjänstemannalagen för landskapet Åland 8. Landskapslag om ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola 9. Landskapslag om ändring av landskapslagen om hemvårdsstöd 10. Landskapslag om ändring av landskapslagen om mottagning i hamn av avfall från fartyg

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Janina Groop-Bondestam, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150334
Esitys
Tasavallan Presidentti päättää olla käyttämättä veto-oikeuttaan maakuntalakien osalta.
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen