Ministeriöiden yhteinen tulevaisuustyö

Tulevaisuustyötä tehdään useissa eri ministeriöissä. Kaikki ministeriöt ovat mukana ministeriöiden ennakointityöryhmässä, joka

  • koordinoi valtioneuvoston yhteistä ennakointityötä,
  • toimii ennakointitiedon välittäjänä ja yhteydenpidon foorumina valtioneuvostossa ja
  • toimii hallituksen tulevaisuusselonteon valmistelussa ministeriöiden yhteistyöverkostona.

Ennakointityöryhmän jäsenet osallistavat oman hallinnonalansa ja verkostojensa asiantuntijoita. Työryhmän työtä koordinoi ja tukee sihteeristö valtioneuvoston kansliassa.

Työryhmän johdolla tuotetaan kerran vaalikaudessa tulevaisuusselonteon ensimmäinen osa sekä ministeriökohtaiset tulevaisuuskatsaukset. Tulevaisuuskatsausten tavoite on tuottaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja hallitusneuvottelujen pohjaksi tilanne- ja kehitysarvioita yhteiskunnan tilasta ja poliittista päätöksentekoa edellyttävistä kysymyksistä. Tulevaisuuskatsauksia on tuotettu vuodesta 2003 alkaen.

Ennakointityöryhmän lisäksi monilla ministeriöillä ja hallinnonaloilla on myös muuta ennakointitoimintaa.

Tulevaisuuskatsaukset 2022

Vuoden 2022 tulevaisuuskatsaus on kaikkien 12 ministeriön yhteinen julkaisu.

Mahdollisuudet Suomelle -raportit

Mahdollisuudet Suomelle -raportit ovat ministeriöiden kansliapäälliköiden yhteisiä virkamiesnäkemyksiä tulevan hallituskauden avainkysymyksistä.

Yhteystiedot

Jaana Tapanainen-Thiess, johtava asiantuntija 
valtioneuvoston kanslia, Strategiaosasto, Yhteiskuntapolitiikan suunnitteluyksikkö Puhelin:0295160593   Sähköpostiosoite: