Ministeriernas gemensamma framtidsarbete

Framtidsarbete utförs vid flera ministerier. Alla ministerier deltar i ministeriernas gemensamma prognostiseringsarbetsgrupp, som

  • samordnar statsrådets gemensamma prognostisering
  • förmedlar prognostiseringsdata och fungerar som ett kontaktforum inom statsrådet
  • fungerar som ministeriernas samarbetsnätverk i samband med beredningen av regeringens framtidsredogörelse.

Medlemmarna i arbetsgruppen involverar experter inom sina förvaltningsområden och nätverk i arbetet. Arbetsgruppens arbete samordnas och stöds av ett sekretariat vid statsrådets kansli.

Under ledning av arbetsgruppen utarbetas en gång per valperiod framtidsredogörelsens första del och ministeriespecifika framtidsöversikter. Syftet med framtidsöversikterna är att presentera lägesbedömningar och utvecklingsprognoser som gäller samhällets tillstånd och frågor som kräver politiska beslut. Dessa ska utgöra underlag för samhällsdebatten och kommande regeringsförhandlingar. Framtidsöversikter har utarbetats sedan 2003.

Utöver arbetsgruppen finns det också många ministerier och förvaltningsområden som arbetar med prognostisering.

Framtidsöversikter 2022

Framtidsöversikten 2022 publicerades gemensamt av alla tolv ministerier.

Möjligheter för Finland-rapporter

Möjligheter för Finland-rapporterna utgör kanslichefernas gemensamma tjänstemannasyn på nyckelfrågorna under nästa regeringsperiod.

Kontaktinformation

Jaana Tapanainen-Thiess, ledande sakkunnig 
statsrådets kansli, strategiavdelningen, ­­Enheten för planering av samhällspolitiken Telefon:0295160593   E-postadress: