Hyppää sisältöön

Hallituksen esitys työntekijän oleskeluluvan 1600 euron tulorajasta eduskuntaan

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 6.6.2024 14.03
Tiedote

Hallitus esitti 6.6.2024, että Suomeen työntekijän oleskeluluvalla saapuvan henkilön tulisi jatkossa saada Suomessa tehtävästä työstä vähintään 1 600 euroa palkkaa kuukaudessa. Jatkossa työntekijän oleskeluluvan tulorajaa voitaisiin muuttaa valtioneuvoston asetuksella. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.11.2024.

Työntekijän oleskelulupaa hakevat kaikki työntekijät, joiden osaajaryhmässä tai toimialalla ei ole käytössä erillistä oleskelulupaa. Tyypillisesti kyse on ammattiosaajista. Ensimmäistä työntekijän oleskelulupaa haki vuonna 2023 noin 13 000 henkilöä ja se myönnettiin noin 10 000 henkilölle.

Hallitus esittää työntekijän oleskelulupaan 1 600 euron tulorajaa. Tulorajalla tarkoitetaan palkkaa, jota henkilön tulee saada työstä, jota hän tulee Suomeen tekemään. Muut tulot eivät sisälly tulorajaan. 

”Suomi tarvitsee työperäistä maahanmuuttoa vahvistamaan työvoiman saatavuutta. Samalla on varmistettava tasapaino, jossa työperäinen maahanmuutto vahvistaa julkista taloutta. Tähän pyrimme työntekijän oleskeluluvan tulorajalla”, työministeri Arto Satonen sanoo.

Nykyään vaatimuksena on työehtosopimusten mukainen palkka tai toimeentuloedellytyksen alaraja eli noin 1 400 euroa. Jatkossakin palkan tulee olla työehtosopimuksen mukainen. Ehdotettu 1600 euroa olisi kuitenkin alaraja, jota pienemmällä palkalla työntekijän oleskelulupaa ei voitaisi myöntää.

Esityksen tavoitteena on, että Suomeen töihin tulevat saavat työstä palkkaa, jolla voi tulla toimeen. Esitys tukee myös hallituksen tavoitetta lisätä kokoaikatyön määrää Suomessa. 1 600 euron tuloraja on linjassa työehtosopimusten kokoaikaisesta työstä maksettavien vähimmäispalkkojen kanssa usealla alalla, jolla tarvitaan työperusteista maahanmuuttoa. 

Tulorajaa voitaisiin jatkossa muuttaa valtioneuvoston asetuksella

Hallitus esittää, että työntekijän oleskeluluvan tulorajaa voitaisiin jatkossa tarpeen mukaan muuttaa valtioneuvoston asetuksella. Tuloraja tulisi määritellä tasolle, jossa työvoiman maahanmuutto vahvistaa julkista taloutta eikä työvoiman saatavuus vaarannu tarpeettomasti. 

Muutokset tulisivat voimaan 1.11.2024.

Vaikutukset työvoiman saatavuuteen koko maan tasolla rajalliset

Työ- ja elinkeinoministeriö on selvittänyt hallitusohjelman mukaisesti tulorajan vaikutuksia julkiseen talouteen ja työvoiman saatavuuteen.  Selvityksen mukaan 1 600 euron tulorajan vaikutukset näkyisivät ensisijaisesti tietyissä ammateissa sekä tietyillä toimialoilla ja alueilla. 

Toimialakohtaisesti suurimmat vaikutukset olisivat maa-, metsä- ja kalataloudessa sekä hallinto- ja tukipalvelutoiminnassa. 1 600 euron tulorajan alle jäisi arviolta joitain satoja henkilöitä vuodessa riippuen ansiotason kehityksestä eri ammateissa ja työvoiman kysynnästä.  

Lisätiedot:
työministerin erityisavustaja Veera Svahn, p. 0295 047 321 (kysymykset työministerille)
erityisasiantuntija Ariann Grandell, TEM, p. 0295 047 236 (lakiesitys)
johtava asiantuntija Antti Kaihovaara, TEM, p. 0295 047 125 (selvitys)