Hyppää sisältöön

8 Uuden aikakauden ulko- ja turvallisuuspolitiikka

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan perustana ovat oikeusvaltioperiaate, ihmisoikeudet, tasa-arvo ja demokratia. Suomi toimii sotilaallisten uhkien ehkäisemiseksi sekä jännitteiden vähentämiseksi. Euroopan unioni ja sotilasliitto Nato ovat ulko- ja turvallisuuspolitiikassa Suomen yhteistyön ytimet. Aktiivinen jäsenyys YK:ssa, Euroopan neuvostossa ja Etyjissä on Suomelle edelleen tärkeää.

Suomi osallistuu laajasti ja aktiivisesti kaikkeen Naton toimintaan, ylläpitää uskottavaa puolustuskykyä kaikissa olosuhteissa sekä varautuu tukemaan muita Nato-jäsenmaita velvollisuuksiensa mukaisesti. 

Suomi jatkaa vankkaa tukea Ukrainalle. Kansainväliset taloussuhteet ovat osa strategista ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Kauppapolitiikassa on huomioitava myös huoltovarmuus. Kehityspolitiikassa hallitus painottaa humanitaarista apua sekä kansalaisjärjestöjen ja yritysten roolia. Suomi keskittyy olennaisiin kumppanimaihin. Hybridiuhkiin varaudutaan ennakoivasti, niitä torjutaan tehokkaasti ja kyberturvallisuutta vahvistetaan. 

Kokonaisuuteen liittyvät hankkeet