Valtioneuvoston yleisistunto 22.9.2022 VN 86/2022

Istunnon ajankohta 22.9.2022 13.00 | Paikka: Helsinki

22.9.2022 13.52 Päätösluettelo

Valtiovarainministeriö

Annika Klimenko, Budjettineuvos apulaisbudjettipäällikkönä p.+35 8295530180

Eduskunnan kirjelmä hallituksen esityksestä vuoden 2022 kolmanneksi lisätalousarvioksi (HE121/2022 vp; EK 35/2022 vp)

Merja Sandell, Hallitusneuvos p.+35 8295530191

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jäteverolain muuttamisesta

Toni Tuomainen, Hallitussihteeri p.+35 8295530411

Valtiovarainministeriön osastopäällikön viran täyttäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Minna Laatikainen, Henkilöstöpäällikkö, esittelijä p.029 5342132

Liikenne- ja viestintäministeriön palveluosaston osastopäällikön viran täyttäminen

Sosiaali- ja terveysministeriö

Liisa Katajamäki, Hallitusneuvos p.029 5163329

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain muuttamisesta

Sirkka Sivula, Lakimies, esittelijä p.+35 8295163007

Hallituksen esitys eduskunnalle vammaispalvelulaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi