Valtioneuvoston yleisistunto 22.9.2022 VN 86/2022

Istunnon ajankohta 22.9.2022 13.00

22.9.2022 13.52 Päätösluettelo

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.