Istuntojen asialistat

Yleisistunnon ja presidentin esittelyn asialistat julkaistaan istuntoja edeltävänä päivänä klo 15.30 mennessä. 

Asialistat