FI SV EN

Tutkimus- ja innovaationeuvoston tehtävät

Tutkimus- ja innovaationeuvosto on pääministerin johdolla toimiva neuvoa antava elin. Se tarkastelee hyvinvointia, kasvua ja kilpailukykyä tukevan tutkimus- ja innovaatiopolitiikan kehittämisen kannalta keskeisiä aiheita.

Tutkimus- ja innovaationeuvoston tehtävänä on tukea valtioneuvostoa pitkäjänteisen tutkimus- ja innovaatiopolitiikan kehittämisessä ja yhteensovittamisessa sekä seurata alan kansallisen ja kansainvälisen toimintaympäristön muutoksia ja tehdä tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaan liittyviä aloitteita.

Tutkimus- ja innovaationeuvoston työohjelma

Kaaviokuva tutkimus- ja innovaationeuvoston työstä: kokonaisuuden tarkastelu, uudet aloitteet ja pitkän aikavälin toimet

Tutkimus- ja innovaationeuvosto kokoontuu noin joka toinen kuukausi. Kokouksissa käytävä keskustelu perustuu asiantuntija-alustuksiin ja neuvostolle laadittuihin selvityksiin. Neuvostossa käytävät keskustelut ovat luottamuksellisia.

Neuvoston toimikausi on vaalikausittainen. Neuvostoon kuuluvien ministerien toimikausi on sidottu valtioneuvoston jäsenyyteen.