Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Avslutningsanförande av statssekreterare Paula Lehtomäki i Minnesåret 1918 Avslutningsseminarium 4.12.2018

Utgivningsdatum 4.12.2018 14.22
Tal

Ärade statsminister, bästa seminariegäster

För nästan två år sedan, den sista kvällen år 2016, inledde vi festligheterna för hundraårsjubileet av Finlands självständighet. Jubileumsåret fylldes av tusentals evenemang, och rekordmånga människor deltog i den gemensamma festen.

Stämningen under minnesåret för inbördeskriget har varit helt en annan, men både jubileumsåret och minnesåret har vi kunnat fira som en nation – tillsammans. Vi har känt glädje över det hundraåriga Finland, utan att glömma dess största tragedi. Även i dag här i Ständerhuset har vi behandlat det svåra men viktiga temat genom att diskutera, lyssna och utbyta tankar. Diskussionen breddar vår uppfattning om det som hänt.

På statsrådets kanslis vägnar vill jag tacka alla som gjort en insats för jubileumsåret och minnesåret.

I dag avslutar vi vår serie av evenemang som anknyter till Finlands självständighetsprocess och de tidiga självständighetsåren. Jag tycker att vi gör det med precis den värdighet som minnesåret förutsätter, och med precis så starkt fokus på nuet och framtiden som krävs för att vi ska kunna bygga framtiden. Tack till alla talare.

I självständighetsprocessen ingår ytterligare en viktig hundraårsdag: regeringsformens tillkomst sommaren 1919. Regeringsformen, som i juli fyller hundra år, utgör grunden för den parlamentariska grundlagsenligheten i Finland. De viktigaste statliga institutionerna – riksdagen, statsrådet och republikens president – kommer att uppmärksamma denna hundraårsdag. Tillsammans, så som temat för hundraårsjubileet lydde.

Ärade gäster!

Också enligt en enkätundersökning har det självständiga Finlands hundraårsjubileum stärkt finländarnas känsla av samhörighet. Jag tror att Minnesåret 1918 genom gemensamma insatser har bidragit till enhetlighet och försoning, så som målet var. Nu förstår vi också bättre vårt gemensamma förflutna.

Med många mått mätt är Finland ett av världens mest framgångsrika länder och ett av världens bästa länder för sin befolkning. Utmaningarna under de kommande åren och årtiondena innebär mycket arbete för oss alla. Demokrati, jämställdhet och gemensamt beslutsfattande skapar en stark grund för detta arbete.

Jag önskar er alla krafter och entusiasm när vi bygger vår gemensamma framtid!

 
Tillbaka till toppen