Statsrådet och ministerierna Media
Meny
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Kommuninfo: Underhållsbidrag och underhållsstöd stiger från och med 1.1.2020

Social- och hälsovårdsministeriet 13.12.2019 13.26
Nyhet

Underhållsstödets fulla belopp för ett barn är 167,01 euro per kalendermånad från och med 1.1.2020. Stöden stiger med 0,77 procent.

Underhållsbidragen stiger också med 0,77 procent. I kommuninfot uppdaterar social- och hälsovårdsministeriet de belopp som angivits i social- och hälsovårdsministeriets och justitieministeriets anvisning för bedömning av storleken på underhållsbidrag till barn.

I enskilda ärenden som gäller underhållsbidrag kan mer information fås av barnatillsyningsmannen i den egna hemkommunen. Underhållsstödet beviljas och betalas ut av Folkpensionsanstalten.

Tillbaka till toppen