Statsrådet och ministerierna Media
Meny
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Petteri Tiippana utnämnd till generaldirektör för Strålsäker-hetscentralen

Ministry of Social Affairs and Health 15.11.2018 14.03 | Publicerad på svenska 15.11.2018 kl. 14.04
Nyhet

Statsrådet utnämnde torsdagen den 15 november Petteri Tiippana till generaldirektör för Strålsäker-hetscentralen (STUK) fr.o.m. den 1 februari 2019.

Utnämningen är för viss tid och gäller till och med den 31 januari 2024.

Tiippana har sedan hösten 2013 varit generaldirektör för Strålsäkerhetscentralen. Vid Strålsäkerhetscentralen har han arbetat i chefs- och expertuppgifter sedan 1997 och som direktör och chef för avdelningen för övervakning av kärnkraftverk sedan 2009. Tiippana är diplomingenjör.

Generaldirektören leder Strålsäkerhetscentralens verksamhet och svarar för att de uppgifter som hör till centralen sköts ekonomiskt, effektivt och framgångsrikt.

Strålsäkerhetscentralen (STUK) är en myndighet inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde som övervakar strål- och kärnsäkerheten i Finland. Syftet med Strålsäkerhetscentralens verksamhet är att skydda människor, samhället, miljön och de kommande generationerna från strålningens skadeverkningar.

Tjänsten som generaldirektör för Strålsäkerhetscentralen söktes av 4 personer.

Ytterligare information

Päivi Sillanaukee, kanslichef, tfn 0295 163 356, [email protected]

Tillbaka till toppen