Hoppa till innehåll

Arbetsgrupp ska bereda reform av utredning av moderskap

justitieministeriet
Utgivningsdatum 3.5.2022 13.35
Pressmeddelande

Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att bereda en lagändring som gör det möjligt att utreda moderskapet i situationer där man inte på något annat sätt har kunnat visa vem som är den mor som har fött barnet. Avsikten är att samtidigt komplettera bestämmelserna om rättsgenetiska faderskapsundersökningar.

Bakgrunden till projektet är behovet att utreda den mor som har fött barnet i synnerhet i sådana fall fall där familjeförhållandena i invandrarfamiljer inte har kunnat säkerställas när familjen har kommit till Finland och de inte har haft med sig handlingar som gäller familjeförhållandena eller där det inte har kunnat säkerställas att handlingarna är riktiga. Om uppgifterna saknas kan det i betydande grad försvåra familjens vardag och på så sätt bromsa upp integrationen. När det gäller faderskapsundersökningar finns det behov av att i sista hand göra det möjligt att ta vävnadsprov av en avliden som gravsatts för rättsgenetiska undersökningar.  

Syftet med reformen är att främja barnets rätt att känna till sina föräldrar och göra det möjligt att registrera uppgifter om familjeförhållanden i befolkningsdatasystemet också i sådana situationer då omständigheterna kring barnets födelse är oklara eller när de skriftliga bevisen är bristfälliga. 

Arbetsgruppens mandatperiod fortsätter till slutet av februari nästa år. En uppföljningsgrupp kommer att tillsättas senare på våren för att följa arbetsgruppens arbete.

Ytterligare information: 
Salla Silvola, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 314, [email protected]
Joanna Grandell, specialsakkunnig, tfn 0295 150 220, [email protected]