Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Remissvar
Läs om yttrandena om bekämpning av skatteflykt

Finansministeriet 19.8.2019 14.33
Nyhet

Finansministeriet begärde yttranden om tre olika lagändringar i juni. Lagändringarna genomför EU-lagstiftning som gäller bekämpning av skatteflykt. Yttrandena kan läsas på projektsidorna.

 

Hybridarrangemang

Utlåtandena och andra projekthandlingar
Ny lagstiftning ingriper i skatteplaneringen i internationella företag (nyhet 13.6.)
Närmare information: Anu Rajamäki, specialsakkunnig, tfn 02955 30398, anu.rajamaki(at)vm.fi

Utflyttningsbeskattning

Utlåtandena och andra projekthandlingar
Utflyttningsbeskattning av företag ska trygga inflödet av skatteinkomster (nyhet 14.6.)
Mera information: Tarja Järvinen, lagstiftningsråd, tfn 02955 30089, tarja.jarvinen(at)vm.fi

Rapportering om skatteplaneringsarrangemang

Utlåtandena och andra projekthandlingar
Rapportering om skatteplaneringsarrangemang kan hjälpa till att motarbeta kringgående av skatt (nyhet 19.6.)
Mera information: Antti Kurikka, överinspektör, tfn 02955 30126, antti.kurikka(at)vm.fi