Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Kommuninfo: Vårdarvoden inom närståendevården år 2019

Social- och hälsovårdsministeriet 26.11.2019 13.51
Nyhet

Det vårdarvode som betalas som stöd för närståendevård höjs på grund av en indexjustering. Fr.o.m. 1.1.2020 är vårdarvodets minimibelopp 408,09 euro i månaden. Beloppet av det vårdarvode som betalas under en tung behandlingsfas är minst 816,18 euro per månad.

Bestämmelser om storleken på och de lägsta beloppen av vårdarvode som betalas till närståendevårdare finns i lagen om stöd för närståendevård. Vårdarvodena justeras varje kalenderår med en lönekoefficient. Den lönekoefficient som fastställts för 2019 är 1,417 och den som fastställts för 2020 är 1,446.

Ytterligare information

Anne-Mari Raassina, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 405