Liikenne- ja viestintäministeriön asetus maantielautoista annetun asetuksen muuttamisesta

LVM005:00/2020 Lagstiftningsprojekt

Asetus päivitetään vastaamaan uuden vesiliikennelain ja uuden tieliikennelain säännöksiä. Vesiliikennelain tullessa voimaan 1.6.2020 kumoutuvat mm. nykyisessä asetuksessa mainitut ns. sisävesisäännöt ja asetus vesikulkuväylien merkitsemisestä ja määräykset vesiliikenteen valo-opasteista.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer LVM005:00/2020

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid 4.2.2020 – 1.6.2020

Datum för tillsättande 4.2.2020

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning-

Mål och resultat

Asetus vastaisi uuden, 1.6. voimaan tulevan vesiliikennelain ja uuden, 1.6. voimaan tulevan tieliikennelain säännöksiä. Lisäksi asetuksessa huomioitaisiin eräitä virastouudistuksesta aiheutuneita muutoksia.

Sammandrag

Asetus päivitetään vastaamaan uuden vesiliikennelain ja uuden tieliikennelain säännöksiä. Vesiliikennelain tullessa voimaan 1.6.2020 kumoutuvat mm. nykyisessä asetuksessa mainitut ns. sisävesisäännöt ja asetus vesikulkuväylien merkitsemisestä ja määräykset vesiliikenteen valo-opasteista.

Utgångspunkter

Asetuksen ko. pykälät eivät vastaa uutta vesiliikennelakia eivätkä uutta tieliikennelakia.