Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om farledsavgift

LVM018:00/2020 Lagstiftningsprojekt

Esityksen tarkoituksena on poistaa väylämaksu loppuvuodelta 2020. Toimenpiteen on osaltaan tarkoitus kompensoida koronavirusepidemian myötä merenkulkuelinkeinolle syntyviä taloudellisia vahinkoja ja tukea Suomen merikuljetusten jatkuvuutta. Lakimuutoksen valmistelu on lopetettu.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer LVM018:00/2020

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid 1.4.2020 – 30.6.2020

Datum för tillsättande 1.4.2020

Lagberedning

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om farledsavgift
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 4.5.2020
 • 2

  Nuvarande nivå: Uppskattad föredragningsvecka

  17/2020
  22/2020
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

I denna proposition föreslås det att lagen om farledsavgift ändras temporärt. Det föreslås att någon farledsavgift inte tas ut för den senare delen av 2020 och att redan betalda avgifter för 2020 återbetalas. Med anledning av de undantagsförhållanden och de begränsningar av rörligheten som beror på epidemin av den smittsamma sjukdomen covid-19 behövsär det nödvändigt att göra sådana temporära ändringar i lagstiftningen om farledsavgift som underlättar bedrivandet av handelssjöfart och säkerställer att sjötrafiken fungerar. Propositionen hänför sig till propositionen om en tredje tilläggsbudget för 2020 och avses bli behandlad i samband med den.

Ansvarig ministerLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

KontaktpersonJuha Tervonen, kommunikationsministeriet

Ytterligare uppgifter

 • Överlämnas till riksdagen som brådskande: riksdagens svar före uppehåll i sammanträdena

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2020

Mål och resultat

Kompensoidaan elinkeinoelämälle koronavirustilanteen aiheuttamia taloudellisia vahinkoja ja alennetaan kauppamerenkulun logistisia kustannuksia poistamalla väylämaksu 1.7.–31.12.2020.

Sammandrag

Esityksen tarkoituksena on poistaa väylämaksu loppuvuodelta 2020. Toimenpiteen on osaltaan tarkoitus kompensoida koronavirusepidemian myötä merenkulkuelinkeinolle syntyviä taloudellisia vahinkoja ja tukea Suomen merikuljetusten jatkuvuutta. Lakimuutoksen valmistelu on lopetettu.

Utgångspunkter

Koronavirusepidemia on iskenyt voimakkaasti matkustamiseen, rahtaamiseen ja kauppamerenkulkuun, jonka vuoksi alan yritysten talousnäkymät ovat heikenneet nopeasti. Väylämaksun poisto puolen vuoden ajalta vuonna 2020 on osa merenkulkualaan kohdistuvaa tukipakettia.

Ytterligare uppgifter