Program för säkrare plankorsningar

LVM020:00/2018 Projekt

Tasoristeysohjelmaan kuuluu mm. vaarallisimpien tasoristeysten sulkeminen, tasoristeysten varustaminen varoituslaitoksilla ja stop-merkin käytön lisääminen. Lisäksi kehitetään uusien teknologioiden tarjoamat mahdollisuuksia, kuten satelliittinavigointiin perustuvaa junien paikannuksen hyödyntämistä.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer LVM020:00/2018

Ärendenummer LVM/2201/08/2017

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid 1.11.2017 – 31.12.2021

Datum för tillsättande 20.11.2017

Mål och resultat

Tasoristeysohjelman tarkoituksena on tehostaa toimia tasoristeysturvallisuuden parantamiseksi. Toimilla pyritään mahdollisimman kustannustehokkaisiin ratkaisuihin, joilla voidaan säästää mahdollisimman monta ihmishenkeä Tasoristeykset valitaan turvallisuusvaikutusten kannalta tehdyn kustannushyötylaskelman nojalla.

Ohjelman puitteissa pyritään luomaan edellytykset myös uudenlaisten digitaalisen tiedon ja paikkatiedon hyödyntämiseen perustuvien ratkaisujen kehittämiselle ja käytölle tasoristeysten turvallisuuden parantamiseksi.

Sammandrag

Tasoristeysohjelmaan kuuluu mm. vaarallisimpien tasoristeysten sulkeminen, tasoristeysten varustaminen varoituslaitoksilla ja stop-merkin käytön lisääminen. Lisäksi kehitetään uusien teknologioiden tarjoamat mahdollisuuksia, kuten satelliittinavigointiin perustuvaa junien paikannuksen hyödyntämistä.

Utgångspunkter

Nykyisen rahoituksen tasolla tasoristeysonnettomuudet vähenevät hitaasti. Erilaisia keinoja tasoristeysten turvallisuuden parantamiseen on useita ja niiden soveltuvuus on arvioitava tapauskohtaisesti. Yksittäisten tasoristeysten turvallisuutta voidaan parantaa toimilla, joiden hinta vaihtelee muutamista tuhansista aina yli kymmeneen miljoonaan euroon tasoristeystä kohden.