Nationell förberedande arbetsgrupp för Världsradiokonfencen (WRC-23)

LVM024:00/2020 Projekt

Kansallisen valmistelutyöryhmän tehtävänä on koota toimialan näkemyksiä WRC-23:ssa käsiteltäviin asioihin, seurata konferenssin valmistelua ja osallistua Suomen kansallisten kantojen muodostamiseen.

Työryhmässä käsitellään radioviestintäkonferenssiin valmistautumiseen liittyviä viestintäpoliittisia kysymyksiä. Työryhmä kokoontuu tarpeen mukaan.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer LVM024:00/2020

Ärendenummer VN/9967/2020

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid 22.4.2020 – 31.12.2023

Datum för tillsättande 22.4.2020

Kontaktperson
Mirka Meres-Wuori, Neuvotteleva virkamies
tel. +358 295 342 061
[email protected]

Mål och resultat

Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa työryhmän kokoamaan toimialan näkemyksiä kansainvälisen televiestintäliitto ITU:n vuoden 2023 maailman radioviestintäkonferenssissa (WRC-23) käsiteltäviin asioihin ja avustamaan ministeriötä Suomen kantojen muodostamisessa.

Sammandrag

Kansallisen valmistelutyöryhmän tehtävänä on koota toimialan näkemyksiä WRC-23:ssa käsiteltäviin asioihin, seurata konferenssin valmistelua ja osallistua Suomen kansallisten kantojen muodostamiseen.

Työryhmässä käsitellään radioviestintäkonferenssiin valmistautumiseen liittyviä viestintäpoliittisia kysymyksiä. Työryhmä kokoontuu tarpeen mukaan.

Utgångspunkter

Maailman radioviestintäkonferenssi (WRC) on neljän vuoden välein järjestettävä kansainvälisen televiestintäliitto ITU:n konferenssi, jossa sovitaan maailmanlaajuisesti radiotaajuuksien käytöstä. Konferenssissa tehtävillä kansainvälisillä päätöksillä on ratkaiseva vaikutus siihen, kuinka Suomessa radiotaajuuksia voidaan tulevaisuudessa käyttää tietoyhteiskunnan erilaisiin tarpeisiin.

Vuonna 2023 pidettävän konferenssin asialistalla merkittävä viestintäpoliittinen kysymys on esimerkiksi tällä hetkellä televisiotoiminnan käyttöön osoitetun niin sanotun UHF –taajuusalueen käyttö tulevaisuudessa.