Forumet för dataskydd i digital affärsverksamhet

LVM028:00/2017 Projekt

Forumet arrangeras cirka 4 gånger om året med olika aktuella teman i dataskydd. Forumet ska förtydliga och stärka dataskydd i bolag och organisationer samt diskutera olika sakfrågor inom dataskyddet. Vid utnyttjande av personuppgifter ska utgångspunkten vara nyttan för medborgarna, samtycke till hantering av egna uppgifter samt respekt för integrit

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer LVM028:00/2017

Ärendenummer LVM/1079/13/2016

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid 1.1.2016 – 1.5.2019

Datum för tillsättande 1.1.2016

Förhållande till regeringsprogrammet

Sipilä

Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen

spetsprojekt Rakennetaan digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristö

åtgärder Lisätään suurten tietoaineistojen (massadata) hyödyntämistä ja massadataan perustuvaa liiketoimintaa Suomessa sekä käynnistetään ns. omadataan perustuvia kokeiluja

Mål och resultat

Forumet arrangeras cirka 4 gånger om året med olika aktuella teman i dataskydd. Forumet ska förtydliga och stärka dataskydd i bolag och organisationer samt diskutera olika sakfrågor inom dataskyddet. Vid utnyttjande av personuppgifter ska utgångspunkten vara nyttan för medborgarna, samtycke till hantering av egna uppgifter samt respekt för integritetsskyddet.

Forumet arrangeras som en del av regeringerns spetsprojekt "Skapande av en tillväxtmiljö för digital affärsverksamhet". Målet är att skapa en gynnsam miljö för digitala tjänster och för nya affärsmodeller. I spetsprojektet skapas en lagstiftningsmiljö och annan verksamhetsmiljö som stöder uppkomsten av innovationer och tjänster. Stordata och robotisering utnyttjas för att skapa ny ffärsverksamhet och nya verksamhetssätt. Dataskyddet och mäjligheter som ökar dess konkurrensfördelar säkerställs.

Sammandrag

Forumet arrangeras cirka 4 gånger om året med olika aktuella teman i dataskydd. Forumet ska förtydliga och stärka dataskydd i bolag och organisationer samt diskutera olika sakfrågor inom dataskyddet. Vid utnyttjande av personuppgifter ska utgångspunkten vara nyttan för medborgarna, samtycke till hantering av egna uppgifter samt respekt för integrit

Utgångspunkter

Vid utnyttjande av personuppgifter ska utgångspunkten vara nyttan för medborgarna, samtycke till hantering av egna uppgifter samt respekt för integritetsskyddet.

Ytterligare uppgifter