Utveckling familjepensionsskyddet inom arbetspensionssystemet, beredning av regeringens proposition till riksdagen

STM081:00/2019 Lagstiftningsprojekt

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer STM081:00/2019

Ärendenummer STM/2649/2019 , VN/8261/2019

Projektets arrangör social- och hälsovårdsministeriet

Mandattid 20.8.2019 – 19.11.2021

Datum för tillsättande

Förhållande till regeringsprogrammet

Rinne

Strategiset kokonaisuudet Kestävän talouden Suomi

Lagberedning

RP med förslag till lagar om ändring av lagen om pension för arbetstagare och vissa andra lagar som har samband med den
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 25.11.2020
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  8/2021
  16/2021
 • 3

  Nuvarande nivå: Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 133/2021

Työeläkejärjestelmän perhe-eläketurvaa uudistamalla jatketaan vuoden 2017 eläkeuudistuksen toimeenpanoa yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa. HE liittyy valtion vuoden 2022 talousarvioesitykseen.

Ansvarig ministerSosiaali- ja terveysministeri Pekonen

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2021

Mål och resultat

Uudistuksessa tarkoituksena on parantaa lasten ja avoleskien asemaa sekä vähentää työeläkemaksujen korotuspainetta.

Utgångspunkter

Pääministeri Marinin hallituksen ohjelman kohta 2 Kestävän talouden Suomi s. 14:
Hallitus on sitoutunut vuoden 2017 eläkeuudistuksen toimeenpanon jatkamiseen yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa.

Mer om ämnet

SHM Beslut

SHM Beslut