Linjär modell för partiell invalid- och sjukpension

STM087:00/2019 Lagstiftningsprojekt

Puretaan työkyvyttömyyseläkkeellä olevien henkilöiden työnteon estäviä kannustinloukkuja ottamalla käyttöön työkyvyttömyyseläkkeen lineaarinen malli.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer STM087:00/2019

Projektets arrangör social- och hälsovårdsministeriet

Mandattid 17.9.2019 – 1.1.2024

Datum för tillsättande 22.8.2019

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Ett Finland där förtroende och en jämlik arbetsmarknad råder

Lagberedning

RP om samordning av delinvalidpension och förvärvsinkomster
  • 1

    Under beredning

    Godkänd i planen för sessionsperioden 3.2.2021
  • Överlämnades inte under sessionsperioden

Det föreslås bestämmelser om lineär samordning av delinvalidpension och förvärvsinkomster. Utöver delinvalidpensionen kan man tjäna upp till det skyddade beloppet utan att pensionen minskar och när det skyddade beloppet överskrids minskas pensionen linjärt.

Ansvarig ministerSosiaali- ja terveysministeri Pekonen

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2021

Kontaktperson
Pirjo Moilanen, Neuvotteleva virkamies
tel. +358 50 524 5741
[email protected]

Mål och resultat

Valmistellaan hallituksen esitys työkyvyttömyyseläkkeen lineaariseksi malliksi.

Sammandrag

Puretaan työkyvyttömyyseläkkeellä olevien henkilöiden työnteon estäviä kannustinloukkuja ottamalla käyttöön työkyvyttömyyseläkkeen lineaarinen malli.

Utgångspunkter

Hallitusohjelman mukainen hanke kannustinloukkujen purkamiseksi.