Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Europaminister Tuppurainen till allmänna rådets möte

Statsrådets kommunikationsavdelning
14.10.2019 12.45
Pressmeddelande 531/2019

Europaminister Tytti Tuppurainen deltar i allmänna rådets möte i Luxemburg tisdagen den 15 oktober. Minister Tuppurainen leder ordet under rådsmötet, vars huvudteman är förutsättningarna för Nordmakedonien och Albanien att närma sig EU samt förberedelserna inför Europeiska rådets möte den 17–18 oktober.

Nordmakedonien och Albanien är kandidatländer till EU och kommissionen rekommenderar att anslutningsförhandlingar inleds med dem båda. Avsikten är att ministrarna vid allmänna rådets möte ska diskutera och anta slutsatser om förutsättningarna för länderna att närma sig EU.

”Utvidgningspolitik är en strategisk investering i fred, stabilitet och utveckling i Europa. Som ordförande i Europeiska unionens råd har vi föresatt oss att främja besluten om att inleda anslutningsförhandlingar med Nordmakedonien och Albanien. Västra Balkan är en del av Europas hjärta och dess plats är i en europeisk union med gemensamma värden. Respekt för rättsstatsprincipen är ett viktigt kriterium som en stat måste uppfylla innan den kan bli medlem i EU”, säger minister Tuppurainen.

Allmänna rådet bereder Europeiska rådets oktobermöte genom att diskutera utkastet till slutsatser. På stats- och regeringschefernas agenda i Europeiska rådet står unionens kommande fleråriga budgetram, som behandlas på grundval av Finlands rådsordförandeskaps arbete. Övriga teman för toppmötet är genomförandet av den strategiska agendan för EU samt klimatarbete. Europeiska rådet kan också vid behov diskutera aktuella utrikespolitiska frågor.

I konstellationen EU27 förbereder rådet (artikel 50) brexitdiskussionen vid Europeiska rådets oktobermöte. EU:s mål är fortsättningsvis en brexit med avtal.

Under mötets offentliga del informerar Finlands rådsordförandeskap ministrarna om EU:s seminarium om öppenhet som hölls i Bryssel den 24 september.

I EU:s ministerråd för allmänna frågor företräds medlemsstaterna i huvudsak av sina ministrar med ansvar för EU-frågor. Allmänna rådet ansvarar bland annat för förberedelserna inför Europeiska rådets möten. Det ansvarar också för flera tvärpolitiska områden, till exempel förhandlingarna om budgetramen och EU:s utvidgning. Dessutom behandlar rådet frågor som rör rättsstatsprincipen. Under Finlands EU-ordförandeskap (1.7–31.12.2019) är Europaminister Tuppurainen ordförande vid allmänna rådets möten.

Ytterligare information: Heli Siivola, specialsakkunnig i EU-ärenden, tfn 0295 160 476, och Matti Niemi, specialmedarbetare, tfn 045 679 1717, statsrådets kansli

Tillbaka till toppen