Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Meny

Arbetsgrupp för beredning av ändringar i lagstiftningen om penningtvätt

Finansministeriet 19.12.2014 13.59
Pressmeddelande -

Europeiska kommissionen, rådet och parlamentet uppnådde den 16 december 2014 enighet om innehållet i det s.k. fjärde penningtvättdirektivet. Finansminister Antti Rinne tillsatte den 19 december 2014 en arbetsgrupp för beredning av penningtvättdirektivet och det nationella verkställandet av de bakomliggande internationella rekommendationerna.

Finansministeriet arbetsgrupp som tillsatts av ministern ska utarbeta förslag till sådana ändringar av lagstiftningen som föranleds av EU-direktivet och internationella rekommendationer. 

Arbetsgruppen utvärderar tillsynsstrukturen och påföljdssystemet när det gäller finansiering av terrorism, liksom även de myndighetsresurser som behövs. Arbetsgruppen utvärderar även möjliga hinder för myndighetssamarbete och utarbetar förslag för avveckling av dem.

Efter att den nationella riskbedömningen angående penningtvätt och finansiering av terrorism blivit färdig ska arbetsgruppen utifrån riskbedömningen utarbeta nödvändiga förslag till lagstiftningsändringar.

Arbetsgruppen ska lägga fram ett förslag om inrättande av ett centraliserat register. Syftet med registret är att registrera uppgifter om ägare och faktiska förmånstagare.

Arbetsgruppens mandatperiod är 14.1–30.10.2015.

Förfrågningar: Armi Taipale, arbetsgruppens sekreterare, konsultativ tjänsteman, finansmarknadsavdelningen, tfn 02955 30399                      

Antti Rinne
Tillbaka till toppen