Hoppa till innehåll

Statsförvaltningens ansvarsrapport om år 2023 är klar

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 14.5.2024 13.14
Nyhet
En bild där det berättas att ansvarsrapporten har publicerats

Social- och hälsovårdsministeriet har för år 2023 gett ut den ansvarsrapport där ministeriet beskriver sitt arbete för att främja hållbar välfärd och för att stödja FN:s agenda 2030 i Finland.

Syftet med social- och hälsovårdsministeriets dagliga arbete är att garantera välfärd för nuvarande och framtida generationer. Uppföljningen av välfärden och betydelsen av förutseende beslutsfattande accentueras i en instabil omvärld. Genom effektiva välfärdspolitiska åtgärder kan man stärka sysselsättningen, den hållbara ekonomiska tillväxten och den generationsöverskridande välfärden. 

-Enligt OECD är Finland ett av de ledande länderna när det gäller hållbar välfärd. Men samtidigt är man medveten om att kompetensnivån sjunker och att problem i fråga om hälsa och välfärd påverkar medborgarnas arbetsförmåga och möjligheter att delta aktivt i samhället. Att befolkningen mår bra är en förutsättning för en stark offentlig ekonomi och för den sociala kohesion i samhället som innebär en känsla av samhörighet mellan olika samfund och befolkningsgrupper i samhället, skriver kanslichef Veli-Mikko Niemi.   

Läs mer om vad vi gör för att främja välfärdssamhället: 
Social- och hälsovårdsministeriets ansvarsrapport 2023 (på finska)

Mer information om social- och hälsovårdsministeriets arbete finns i social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsberättelser.   
Social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsberättelse (på finska)