Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Regeringens proposition
Finland avtalar med Iran om samarbete i tullfrågor

Finansministeriet 28.5.2020 13.59
Pressmeddelande

Överenskommelsen syftar till att förbättra samarbetet mellan Finlands och Irans tullmyndigheter vid bekämpning och undersökning av tullbrottslighet.

Finland och Islamiska republiken Iran undertecknade den 18 april 2017 ett avtal om ömsesidigt bistånd och samarbete i tullfrågor. Avtalets huvudsakliga syfte är att ge den andra parten upplysningar för att bekämpa och utreda tullbrottslighet.

Avtalet motsvarar i stort andra internationella överenskommelse om tullsamarbete mellan Finland och länder utanför EU som ingåtts under de senaste åren. 

Statsrådets förordning sätter i kraft den lag som riksdagen godkände den 18 februari 2020 och som gäller sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till lagstiftningen. Lagen och avtalet träder i kraft den 15 juni 2020.

Ytterligare information:

Upi Talsi, specialsakkunnig, tfn 02955 30868, upi.talsi(at)vm.fi

Tillbaka till toppen