Statsrådet och ministerierna Media
Meny
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Finansministeriet inleder beredningen av en lägesbild över kommunerna

Finansministeriet 2.10.2019 10.05
Pressmeddelande

Lägesbilden över kommunerna sammanfattar informationen om nuläget för kommunernas tjänster, befolkningsutvecklingen, livskraften och kommunernas ekonomiska och andra förutsättningar. I samband med lägesbilden utarbetas det även kommunspecifika kalkyler över utgiftstrycket under de närmaste åren.

Enligt statsminister Antti Rinnes regeringsprogram ska man under hösten 2019 utifrån de färskaste uppgifterna utarbeta en övergripande utvärdering av läget för kommunerna. Kommun- och ägarstyrningsminister Sirpa Paatero tillsatte den 1 oktober 2019 en projekt- och en uppföljningsgrupp för projektet Lägesbild över kommunerna.

Kommunerna i Finland varierar stort såväl till storleken som till omständigheterna och den ekonomiska bärkraften. De kommunspecifika skillnaderna i befolkningsstrukturen har ökat under de senaste åren, vilket påskyndat differentieringsutvecklingen ytterligare. Befolkningsutvecklingen har stor inverkan såväl på kommunernas ekonomiska bärkraft och livskraft som på möjligheterna att ordna service. Förändringarna lyfter fram frågan om säkerställandet av medborgarnas lagstadgade tjänster och finansieringen av dem samt om det effektiva användandet av offentliga medel. Eftersom utmaningarna för kommunsektorn är väldigt mångfacetterade är det motiverat att utarbeta en övergripande nationell lägesbildsutvärdering som baserar sig på de nyaste befolkningsprognoserna, statistik samt forskningsinformation och utredningar.

Målet med projektet är att skapa en övergripande uppfattning över läget för kommunerna och utvecklingen under de närmaste åren till grund för regeringens beslutsfattande, samt att åstadkomma ett uppdaterat och tillräckligt informationsunderlag som är tillgängligt för alla. Genom att öppna informationsunderlaget vill man stöda den offentliga debatten om utvecklingen inom det diversifierade kommunfältet såväl i kommunerna som på riksplan.

Lägesbilden bereds stegvis och avsikten är att de första resultaten publiceras under början av 2020. Beredningsarbetet utförs under finansministeriets ledning i samarbete med ministerier, kommuner och aktörer inom kommunbranschen.

Beslut om tillsättandet av projekt- och uppföljningsgrupperna för projektet Lägesbild över kommunerna (på finska)

Ytterligare information:

Minna Salminen, Sirpa Paateros specialmedarbetare, tfn 02955 30273, minna.salminen(at)vm.fi
Tanja Rantanen, finansråd, tfn 02955 30338, tanja.rantanen(at)vm.fi
Jussi Lammassaari, specialsakkunnig, tfn 02955 30060, jussi.lammassaari(at)vm.fi

Förvaltningspolitiken Kommunärenden Offentliga förvaltningens ICT Sirpa Paatero
Tillbaka till toppen