Hoppa till innehåll

ANM prioriterar tills vidare behandlingen av stödansökningar från EU:s RRF – behandlingen av stöd för stora demonstrationsprojekt fortsätter senare i år

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 16.4.2024 9.07
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet prioriterar i sin behandling av stöd tills vidare behandlingen av ansökningar som gäller energiinvesteringar från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF). Behandlingen av stöd för stora demonstrationsprojekt inom ny energiteknik fortsätter senare i år. Beslut om RRF-stöd ska fattas senast i höst, och de projekt som stöds ska genomföras senast den 30 juni 2026.

Utlysningen av stöd till stora demonstrationsprojekt för ny energiteknik 2023 avslutades den 15 september 2023. Till arbets- och näringsministeriet lämnades 35 nya ansökningar om investeringsstöd inom den utsatta tiden. Dessutom behandlas ansökningar som överförts från tidigare ansökningsomgångar. I statsbudgeten för 2023 reserverades sammanlagt 145,5 miljoner euro för stora demonstrationsprojekt för ny energiteknik. Oanvänt stöd för 2023 kan användas till slutet av 2024. 

Stora demonstrationsprojekt för ny energiteknik är för närvarande föremål för ett stort antal förfrågningar och mötesförfrågningar från sökande och andra aktörer. Stödsystemen är också föremål för kontinuerliga kontroller och begäranden om information som belastar stödbehandlingen. 

Av ovannämnda skäl avbryter arbets- och näringsministeriet behandlingen av stora demonstrationsprojekt. Även behandlingen av ansökningar om ändringsbeslut, såsom ansökningar om förlängd tid, kommer att ta längre tid än normalt. Kompletteringar av stödansökningarna kan dock lämnas in på eget initiativ, om uppgifterna i ansökan behöver uppdateras. Behandlingen av stora demonstrationsprojekt fortsätter mot slutet av året efter det att de prioriterade besluten om stöd till RFF-projekt har fattats.

Beslut om ansökningar om RRF-stöd för energiinvesteringar ska fattas senast på hösten

Arbets- och näringsministeriets behandling av stöd är överbelastad av flera orsaker. Den viktigaste orsaken är att man vid sidan av det nationella energistödet också har behandlat ansökningar om s.k. RRF-stöd för energiinvesteringar från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens. 

I slutet av februari lämnades 62 nya ansökningar in vid den nyligen avslutade ansökningsomgången för REPowerEU. Dessutom är den bevillningsfullmakt som reserverats för energiinfrastrukturprojekt fortfarande i betydande grad oanvänd och därmed fortsätter behandlingen av stöd också för dessa projekt. En ny sista utlysning för energiinfrastrukturprojekt inleds den 15 april. 

Stödbeslut om RRF-stöd för energiprojekt ska fattas senast i höst, och de projekt som stöds ska genomföras senast den 30 juni 2026. Om dessa mål inte uppfylls, kan Finlands förvärv från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens minska. Av dessa skäl blir arbets- och näringsministeriet nu tvunget att prioritera behandlingen av ansökningar om RFF-stöd för energiinvesteringar.

År 2022–2023 har sammanlagt cirka 444 miljoner euro reserverats för energiinvesteringsstöd i enlighet med Finlands plan för återhämtning och resiliens. Det finns fortfarande ca 54,5 miljoner euro i finansiering och en oanvänd fullmakt som reserverats för energiinfrastrukturprojekt.

Mer information:
Pekka Grönlund, industriråd, tfn 0295 064 815