Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Investeringar i samhällsutveckling stöds med en tilläggssatsning på ett kompetenscenter

Arbets- och näringsministeriet
21.11.2019 13.53
Pressmeddelande
Timo Harakka

Den kompletterande budgetpropositionen för 2020 innehåller ett tilläggsanslag på 600 000 euro för inrättandet av ett kompetenscenter för investeringar i samhällsutveckling i anslutning till arbets- och näringsministeriet.

”Kompetenscentret för investeringar i samhällsutveckling är en fortsättning på det goda arbete som utförts vid Sitra i över fem år. Investeringar i samhällsutveckling är ett bra exempel på hur vi kan arbeta för att få fram nya lösningar till exempel för att främja sysselsättningen och uppkomsten av nya finansieringsmodeller inom hela den offentliga sektorn”, konstaterar arbetsminister Timo Harakka.

Investeringar i samhällsutveckling innebär att den offentliga sektorn, tjänsteproducenten (ett företag eller en organisation), finansiären av tjänsterna (privata investerare) och den projektadministratör som ansvarar för avtalssamordningen samarbetar så att det fastställs exakta, mätbara mål för projekten. Den offentliga sektorn betalar bara för resultat enligt dessa mål som ställts upp.

Ett sätt att genomföra investeringar i samhällsutveckling är resultatbaserade finansieringsavtal (Social Impact Bond, SIB). Ett exempel på investeringar i samhällsutveckling är projektet Koto-SIB för integration och snabb sysselsättning av invandrare, som inleddes 2017.

Det nya kompetenscentret har till uppgift att utveckla den offentliga sektorns kompetens att anskaffa resultat, utveckla marknaden för investeringar i samhällsutveckling, göra upp modeller för projektens samhälleliga nytta och öka kännedomen om nya, alternativa finansieringsmodeller. Kompetenscentret ger de olika parterna – den offentliga sektorn, projektadministratörer och tjänsteproducenter – råd i beredningen av avtal.

Målet är att kompetenscentret ska inleda sin verksamhet den 1 januari 2020.

Tilläggssatsningar på snabbverkande utbildningar för att avhjälpa bristen på kompetent arbetskraft

I den kompletterande budgetpropositionen har man också kommit överens om en satsning på 20 miljoner euro på snabbverkande kompletterande utbildningar, examensinriktade fortbildningar och tilläggsutbildningar för att avhjälpa bristen på kompetent arbetskraft.

Ytterligare upplysningar:
Ville Kopra, arbetsministerns specialmedarbetare, arbets- och näringsministeriet, tfn 040 826 1358

Tillbaka till toppen