Hoppa till innehåll

Förordningen om hur man ska skydda arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar träder i kraft i april

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 27.3.2024 14.10
Pressmeddelande

Statsrådet godkände vid dess sammanträde den 27 mars förordningen om skydd för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar mot faktorer som kan medföra risk i arbetet.

Förordningen innehåller närmare och förtydligande bestämmelser om skyddet för säkerheten och hälsan i arbetet för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar. Förordningen gäller alla arbetsplatser och alla branscher. 

I förordningen föreskrivs det om bedömningen av riskerna för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar och om  de riskfaktorer som ska beaktas vid bedömningen. I förordningen föreskrivs också om arbetsgivarens plikt att informera om riskerna, om de faktorer som medför särskild risk och om de åtgärder som vidtas för att eliminera riskerna. Den nya förordningen ersätter statsrådets förordning om agens och andra faktorer i arbetet som medför risker för den reproduktiva hälsan och om avvärjande av risker.

Förordningen träder i kraft den 5 april 2024.

Mer information 

Noora Pajukoski, regeringssekreterare, tfn 0295 163 710, [email protected]
Katja Danner, jurist, tfn 0295 163 392, [email protected]