Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi
SV

Samnordiskt projekt för komplettering av försvarsmaktens nuvarande stridsuniformer framskrider till testfasen

Försvarsministeriet 11.11.2019 11.27
Pressmeddelande

Det nordiska stridsuniformssystemet Nordic Combat Uniform (NCU), som inrättades 2016, har framskridit till fasen för praktiska test. Projektet är en del av det nordiska försvarssamarbetet (NORDEFCO), och dess mål är att för Finlands, Sveriges, Norges och Danmarks bruk skaffa en enhetlig helhet av stridsuniformer som motsvarar kraven på det framtida stridsfältet. NCU är den första gemensamma nordiska upphandlingen inom försvarsmaterielbranschen. Vintern 2019-2020 framskrider projektet till en fas där man samlar in information om hur olika anbudsgivares helheter av uniformssystem fungerar under fältförhållanden.

I Finland är NCU-systemet avsett för ett begränsat antal styrkor och dess syfte är inte att ersätta den M05-dräkt som nu används. Inom den närmaste framtiden kommer M05 att kvarstå som huvudsaklig stridsuniform för försvarsmaktens styrkor. Underhållet av NCU-kläder ska ordnas vid försvarsmaktens egen verkstad för klädvård. Det nordiska stridsuniformssystemet pågår fortfarande som ett projekt, vilket innebär att upphandlingens grad av inhemskt ursprung inte kan bedömas i detta skede.

Största delen av de uniformer som försvarsmakten använder upphandlas i Finland. Parallellt med projektet för modernisering av stridsuniformen utvecklar försvarsmakten soldatens prestationsförmåga på ett mångsidigt sätt. Detta sker till exempel genom upphandling av skyddsmasker och hjälmar samt genom att ta i bruk inhemska M17-skyddsvästar.

Närmare information om stridsuniformsprojektets framskridande och testfasen finns i det gemensamma pressmeddelandet från Finlands, Sveriges, Norges och Danmarks försvarsmakter.

Vid försvarsministeriet ges mer information av Sanna Laaksonen, specialsakkunnig, tfn 0295 140 417.

Tillbaka till toppen