Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Vesa Vihriälä statsministerns statssekreterare

Statsrådets kommunikationsavdelning 28.2.2019 13.29
Pressmeddelande 128/2019

Torsdagen den 28 februari utnämnde statsrådet politices doktor Vesa Vihriälä till statssekreterare vid statsrådets kansli för statsministerns mandatperiod från och med den 13 mars 2019. Statsministerns nuvarande statssekreterare Paula Lehtomäki har utnämnts till generalsekreterare för Nordiska ministerrådet.

Vihriälä är för närvarande verkställande direktör för Näringslivets forskningsinstitut och Näringslivets delegation. Han har tidigare bland annat arbetat som vice ordförande Olli Rehns rådgivare i Europeiska kommissionen och som chef för Ekonomiska rådets sekretariat vid statsrådets kansli. Han har också tjänstgjort som verkställande direktör för Pellervo ekonomiska forskningsinstitut, i olika uppdrag vid Finlands bank och som ekonom vid OECD.

Till statsrådets kansli har sedan 1990 utnämnts en statssekreterare för statsministerns mandatperiod. Statsministerns statssekreterare leder som ministerns närmaste medhjälpare beredningen i statsrådet, främjar och följer genomförandet av regeringsprogrammet samt ansvarar för samarbetet med ministerierna. Statssekreteraren leder statsrådets kanslis verksamhet biträdd av understatssekreteraren. Statssekreteraren är också ordförande för ministeriernas kanslichefsmöten.

Ytterligare information: Timo Lankinen, understatssekreterare, tfn 0295 160 300, och Riina Nevamäki, statsministerns specialmedarbetare, tfn 09 160 22009, statsrådets kansli

Statssekreterare Paula Lehtomäki vald till generalsekreterare för Nordiska ministerrådet