Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Ungdomsgarantikampanjen betonar vikten av att lyckas

Undervisnings- och kulturministeriet 23.9.2013 10.55
Nyhet

Idag startar i anslutning till ungdomsgarantin en informationskampanj som är riktad till ungdomar, arbetsgivare och vuxna som arbetar med ungdomar. Målet för arbets- och näringsministeriets kampanj är förutom att öka kännedomen om ungdomsgarantin också att få olika aktörer att samverka allt bättre för de ungas väl. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde tangeras genom att kampanjen innehåller information om utbildningsgarantin samt om det uppsökande ungdomsarbetet och ungdomsverkstäder.

Kampanjens tema är att lyckas och en känsla av att ha lyckats. Kampanjen grundar sig på att man lyfter fram tre ”ansikten” som tilltalar tre olika målgrupper och där man betonar möjligheten att lyckas. Kampanjens ansikten representeras av sångeraskan Jannika B, grundaren av Hesburger Heikki Salmela samt kulturarbetaren och före detta specialläraren Timo Rautiainen.

Jannika B:s budskap är riktat till ungdomar. Hon betonar att man aldrig får ge upp, utan söka sin egen grej och pröva djärvt, ibland också genom svårigheter. Heikki Salmela vädjar till arbetsgivare att de ska anställa unga personer och ge dem en möjlighet att lyckas. Salmela betonar också att det lönar sig för ungdomarna att också själva vara aktiva. Timo Rautiainen vänder sig till en stor och mycket varierande grupp av vuxna som arbetar med ungdomar. Rautiainens budskap är att man måste uppmuntra och stödja unga personer. Han uppmanar dem som arbetar med ungdomar att tala till beslutsfattare, eftersom ungdomarnas välfärd hela tiden måste lyftas fram.

Ungdomsgarantins informationskampanj inbegriper TV-, webb-, tidnings- och utomhusreklam. Tre olika reklamer visas på MTV3 samt Sub-tv under tiden 23.9.-6.10. Som stöd till tv-reklamen har man satsat på banner-reklam på MTV3:s webbplats samt på mtv3.mobi. Kampanjen syns också i stora annonser på gatorna på olika håll i landet under tiden 23.-29.9. Därutöver syns kampanjen i helsidesannonser i Ilta-Sanomat under september-december.

Mer information om ungdomsgarantin och kampanjen: www.ungdomsgaranti.fi