Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Över 100 utlåtanden om migrationsstrategin

Inrikesministeriet 26.3.2013 12.20
Nyhet

I anslutning till det strategiförslag som beretts inom projektet Migrationens framtid 2020 lämnades det in över 100 utlåtanden. Utlåtandena finns i statsrådets projektregister .

Inrikesministeriet håller på att utarbeta ett sammandrag av utlåtandena. Målet är att sammandraget blir färdigt före mitten av april. Efter det finns sammandraget tillgängligt i projektregistret eller på projektets webbplats. Statsrådet godkänner det slutliga strategidokumentet senare på våren.