Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Jussi Kaurola blir tillfällig generaldirektör för Meteorologiska institutet

Kommunikationsministeriet 12.5.2020 13.52 | Publicerad på svenska 12.5.2020 kl. 16.10
Pressmeddelande

Sektorchef Jussi Kaurola har utnämnts till generaldirektör för Meteorologiska institutet för tiden 1.6.-31.8.2020.

Statsrådet har utnämnt den nuvarande generaldirektören för Meteorologiska institutet Juhani Damski till kanslichef vid miljöministeriet från och med den 1 juni 2020.

Generaldirektörstjänsten vid Meteorologiska institutet har utlysts och ansökningstiden löper ut den 22 maj 2020. Kaurola sköter uppgiften som generaldirektör under den tid som utlysningen av tjänsten pågår.

Ytterligare information:

Harri Pursiainen, kanslichef, tfn 0295 34 2389

Meteorologiska institutet
Valtiolle.fi: Meteorologiska institutet - Generaldirektör