Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Finskt fredsbevarande 60 år

Försvarsministeriet 5.2.2016 14.01
Pressmeddelande

År 2016 fyller det finska fredsbevarandet 60 år. De första finska fredsbevararna åkte till Suez på Förenta nationernas UNEF-insats den 10 december 1956. Efter det har cirka 45 000 finländare tjänstgjort vid över 40 fredsbevarar- och krishanteringsinsatser i Mellanöstern, Afrika, Asien och Europa.

Fredsbevarandet och den internationella krishanteringen har haft en betydande inverkan på Finlands internationella ställning. Under kalla kriget blev neutralitetspolitiken ett trumfkort för Finland, och den stödde Finlands aktiva deltagande i fredsbyggandet, medlingsarbetet och i FN:s fredsbevarande insatser. Från 1990-talet framåt har Finland deltagit aktivt också i militära krishanteringsinsatser som har letts av Nato och Europeiska unionen samt i en militär krishanteringsinsats i OSSEs regi.

De fredsbevarande insatserna har stött stabiliseringen av krisområden och uppnåendet av en förhandlingslösning. Också fredsmäkling har varit av avgörande betydelse i många krisområden. Finland har genom både fredsbevarande trupper och enskilda människors betydande personliga insatser kunnat stöda denna utveckling.

Vid försvarsministeriet bereds just nu veteranstatus för dem som har tjänstgjort i fredsbevarande uppdrag. Som ett yttre kännetecken på denna status ska ett krishanteringsveterankort sändas till alla som tjänstgjort i fredsbevarar- och krishanteringsuppdrag. Det viktigaste framsteget vad gäller utvecklandet av stöd och vård för krishanteringsveteranerna är en lag om ersättning vid olycka och sjukdom under tjänstgöring i ett krishanteringsuppdrag. Denna lag bereds vid social- och hälsovårdsministeriet och avsikten är att den ska ges till riksdagen i vår.

Försvarsförvaltningen och Finlands fredsbevararförbund rf firar märkesåret med flera evenemang runtom i Finland. Huvudfesten under jubileumsåret hålls den 8 december 2016 i Sibeliushuset i Lahtis. Samma dag för 60 år sedan inspekterade republikens president Urho Kekkonen på gården vid Gardeskasernen ett kompani som var på väg på det första fredsbevarande uppdraget.

Jubileumsåret ses också i Finlands fredsbevararförbunds evenemang. På den internationella dagen för fredsbevarare den 29 maj 2016 ordnas en kransnedläggning vid Sandudds begravningsplats. Dagen fortsätter med ett evenemang med mycket musik på Espens estrad. Förbundets egen musikkår sörjer för musiken. För att hedra jubileumsåret är förbundet beskyddare av vandringen Salpavaellus. Detta evenemang som ordnas för att hedra befästningsbyggare går av stapeln det första veckoslutet i juli i området Vederlax-Miehikkälä. Den första fredagen i augusti fladdrar fredsbevararnas fana på Hamina Tattoo i Fredrikshamn. Följande veckoslut samlas man på sommardagar i operastaden Nyslott. I Kankaanpää ordnas en festkonsert i början av oktober.

Ytterligare upplysningar om det nationella programmet för krishanteringsveteraner ges vid försvarsministeriet av äldre avdelningsstabsofficerare Mika Peltoniemi, tfn 0295 140 442.

Ytterligare upplysningar om fredsbevarandets jubileumsår ger Paavo Kiljunen, ordförande för Finlands fredsbevararförbund, tfn 044 556 0277.

Ytterligare upplysningar om huvudfesten vid fredsbevarandets jubileumsår ges vid försvarsministeriet av planerare Eijaliisa Kettunen, tfn 0295 140 124.