Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Meny

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Anslag för utrednings- och forskningsverksamhet kan nu sökas

Statsrådets kommunikationsavdelningStatsrådets utrednings- och forskningsverksamhet 10.9.2020 12.03
Nyhet 10/2020

Den 10 september 2020 utlyste statsrådets kansli ett anslag på sammanlagt 150 000 euro för utrednings- och forskningsverksamhet som stöder statsrådets beslutsfattande. I denna ansökningsomgång efterlyses en undersökning om hur man i olika länder åtgärdar problem som sammanhänger med samordningen av utkomstskyddsförmåner och olika tjänster för befolkningen i arbetsför ålder. Undersökningen ska stödja arbetet i den parlamentariska kommitté som bereder en reform av den sociala tryggheten.

Ansökningsomgången baserar sig på utrednings- och forskningsplanen till stöd för statsrådets beslutsfattande 2020.

Olika organisationer, till exempel högskolor, forskningsinstitut, företag och föreningar eller konsortier av dessa, får ansöka om anslag för utrednings- och forskningsverksamhet. Besluten om upphandling av utrednings- och forskningsprojekt fattas så snart som möjligt efter att ansökningstiden har gått ut.

Ansökningsannonsen, anvisningar och ansökningshandlingar samt ytterligare information finns på webbplatsen för statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet. Ansökan med bilagor lämnas in via det elektroniska ansöknings- och ärendehanteringssystemet senast den 1. oktober 2020 kl. 16.

Ytterligare information: Sari Löytökorpi, ledande sakkunnig, tfn 0295 160 187, statsrådets kansli

Tillbaka till toppen