Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Meny

Britternas uppehållsrätt efter Brexit ska säkerställas genom en separat lag

Inrikesministeriet 25.1.2019 9.33 | Publicerad på svenska 25.1.2019 kl. 11.36
Pressmeddelande

Regeringens EU-ministerutskott förordade den 25 januari inrikesministeriets förslag att bereda en separat lag för att förlänga uppehållsrätten för brittiska medborgare i Finland för viss tid. På så sätt bereder man sig på Storbritanniens eventuella utträde ur EU utan avtal vid utgången av mars.

Det har beräknats att i ett avtalslöst läge, dvs. om det s.k. no deal-alternativet genomförs, är ca 5 000 britter tvungna att söka uppehållstillstånd i Finland med mycket kort varsel.  En del av dem fyller nödvändigtvis inte villkoren för att få uppehållstillstånd.

- Genom en separat lag vill vi försäkra oss om att de britter som nu bor i Finland kan fortsätta sitt liv här utan problem. De behöver endast registrera sig som EU-medborgare före utgången av mars, säger inrikesminister Kai Mykkänen.

Den separata lagen ska fastställa att alla de brittiska medborgare som har registrerat sig före den 30 mars kan fortsätta att vistas, bo, arbeta och studera samt sina förmåner som gäller social trygghet minst till utgången av 2020. Längden på tidsfristen ska ännu behandlas under lagberedningen.

- Vi hoppas att EU och Storbritannien når en överenskommelse om utträdesavtalet. Vi vill ändå lindra osäkerheten hos de britter som vistas i Finland vad gäller den eventuella situationen att detta inte sker, konstaterar minister Mykkänen.

Det föreslås att den temporära separata lagen ska stiftas så snart som möjligt för att den ska kunna träda i kraft före utgången av mars.

De brittiska medborgare som bor i Finland uppmanas ändå att registrera sin uppehållsrätt så snart som möjligt vid Migrationsverket, om inte registreringen har gjorts tidigare.   Om en britt som bor i Finland har medborgarskap också i ett annat EU-land, bör han eller hon registrera sig på basis av detta EU-medborgarskap. Anvisningar finns på Migrationsverkets webbplats enterfinland.fi

Den separata lagen ska gälla endast dem som har registrerat sig. Om registreringen saknas, blir en britt som i en no deal-situation vistas i Finland en tredjelandsmedborgare, och hans eller hennes rätt att vistas i Finland gäller inte från och med den 30 mars. Om visumfrihet mellan EU och Storbritannien förverkligas, varar deras lagliga vistelse ytterligare 90 dagar.

Europeiska kommissionen rekommenderar att medlemsstaterna bereder sig på ett avtalslöst utträde så att man som tillfällig nödlösning möjliggör en förlängning av uppehållsrätten för de britter som bor i medlemsländer. Flera medlemsländer håller på att införa tillfällig lagstiftning för att säkerställa detta mål.

Det brittiska parlamentet godkände inte utträdesavtalet mellan Storbritannien och EU vid omröstningen den 15 januari 2019. EU är fortsättningsvis redo att underteckna utträdesavtalet. Om Storbritannien ändå godkänner utträdesavtalet, medför detta inte genast några ändringar med tanke på de britter som bor i Finland, utan först under slutet av 2020. Medborgarnas rättigheter enligt utträdesavtalet, i vilka uppehållsrätten ingår, ska fastställas på basis av det datum då övergångsperioden upphör, dvs. den 31 december 2020.

EU-ministerutskottet 25.1.2019

Ytterligare information:
Jarmo Tiukkanen, ledande sakkunnig, inrikesministeriet, tfn 0295 488 606
Titta Andersson-Bohren, specialmedarbetare, tfn 050 513 1539
Laura Yli-Vakkuri, överdirektör för internationella frågor, tfn 0295 488 250

Kai Mykkänen SM005:00/2019 sisäministeriö
Tillbaka till toppen