Statsrådet och ministerierna Media
Meny
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Förslag till anvisningar för statsförvaltningens effektiva kommunikation på remiss

Statsrådets kommunikationsavdelning 13.9.2019 14.05
Nyhet

Den arbetsgrupp som berett en uppdatering av anvisningarna för statsförvaltningens kommunikation i störningssituationer och under undantagsförhållanden har lämnat sitt förslag till statsrådets kansli.

I förslaget till nya anvisningar för effektiv kommunikation fastställs principer och handlingssätt för statsförvaltningens kommunikation i situationer som kräver effektiv kommunikation under normala förhållanden samt för kommunikationen i störningssituationer och under undantagsförhållanden. Förslaget innehåller också praktiska anvisningar för kommunikativ beredskap och aktion i olika situationer.

I arbetsgruppens förslag har beaktats utvecklingen i omvärlden, bland annat den kraftiga omvälvningen inom kommunikationens område, den växande betydelsen av strategisk kommunikation, informations- och kommunikationsteknikens utveckling samt nya sätt att använda media. I förslaget ingår också olika sätt att bereda sig på och reagera på snabba förändringar och hot av nya slag.

Statsrådets kansli tillsatte i september 2018 en arbetsgrupp med uppgift att utreda till vilka delar de gällande anvisningarna för statsförvaltningens kommunikation i störningssituationer och under undantagsförhållanden (2013) kräver revidering och att utarbeta ett förslag till uppdaterade anvisningar. Arbetsgruppens mandatperiod var 1.10.2018–13.9.2019.

Efter remissbehandlingen ska arbetsgruppen bearbeta anvisningarna utifrån remissyttrandena. Avsikten är att de uppdaterade kommunikationsanvisningarna ska träda i kraft i november.

Arbetsgruppens förslag till anvisningar för statsförvaltningens effektiva kommunikation 13.9.2019 (på finska)

Utlåtande.fi (på finska)

Ytterligare information: Jussi Toivanen, ledande kommunikationsexpert, arbetsgruppens ordförande, tfn 040 350 5595, statsrådets kansli

Tillbaka till toppen