Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

EU-ländernas ledare diskuterade unionens gemensamma insatser mot coronapandemin

Statsrådets kommunikationsavdelning 19.11.2020 22.47
Pressmeddelande 727/2020

Vid sin informella videokonferens den 19 november diskuterade Europeiska rådets medlemmar testning för och vaccin mot covid-19 samt metoder för att förebygga en ny sjukdomsvåg under semesterperioden vid årsskiftet. Finland framhöll behovet av en gemensam strategi.

Mötet inleddes med att Tysklands förbundskansler Angela Merkel redogjorde för läget i fråga om EU:s fleråriga budgetram och återhämtningsfonden, men det fördes ingen vidare diskussion om frågan. Avsikten med det omfattande återhämtningspaketet är att stödja den ekonomiska återhämtningen i medlemsländerna efter coronapandemin. Enligt Finlands ståndpunkt är det viktigt att arbetet fortsätter i överensstämmelse med vad EU-ländernas ledare enades om i juli.

”Finland anser det vara viktigt att Europeiska rådets slutsatser från juli följs noggrant och att de viktigaste delarna av återhämtningsinstrumentet inte skiljs åt. Att skapa en så effektiv rättsstatsmekanism som möjligt är en väsentlig del av helheten”, säger statsminister Sanna Marin.

Finland understödde Europeiska kommissionens rekommendation av den 18 november om användningen av antigentester i form av snabbtester för att diagnostisera covid-19 och om ömsesidigt erkännande av testresultat i EU-länderna.

EU-ländernas ledare fick vid videokonferensen en lägesrapport om det aktuella läget i fråga om upphandling och distribution av vaccin. Vid mötet framhävdes också det växande behovet av informationsutbyte mellan medlemsländerna i syfte att stödja forskning och utvecklingsarbete.

EU-ländernas ledare har också vid sina tidigare möten fokuserat på arbetet mot coronapandemin. Unionens gemensamma insatser diskuterades ingående vid Europeiska rådets möte i Bryssel den 15 oktober och vid en videokonferens den 29 oktober.

Ytterligare information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn 050 468 5949, Tuulia Pitkänen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 0295 160 231, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli
 

Tillbaka till toppen