Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

EU-ministerutskottet diskuterade EU:s nästa budgetram och återhämtningsinstrumentet

Statsrådets kommunikationsavdelning
3.7.2020 11.16 | Publicerad på svenska 3.7.2020 kl. 14.05
Pressmeddelande 470/2020

Vid sitt möte fredagen den 3 juli fortsatte EU-ministerutskottet att dra upp riktlinjer för Finlands ståndpunkter i fråga om EU:s nästa budgetram och återhämtningsinstrumentet.

Rådets rättstjänst gav den 24 juni ett skriftligt utlåtande om det återhämtningspaket som kommissionen lagt fram. Enligt utlåtandet är förslagen förenliga med EU-fördragen. EU-ministerutskottet instämmer i rättstjänstens åsikt att kommissionens förslag är förenliga med EU-fördragen och att de valda rättsliga grunderna är ändamålsenliga.

I enlighet med den riktlinje som EU-ministerutskottet slog fast i juni kan kommissionens förslag till återhämtningspaket inte godkännas av Finland i den form som det ser ut nu. Viktiga frågor för Finland mot slutet av förhandlingarna är bland annat storleken på återhämtningsinstrumentet, de relativa andelarna av stöd i form av lån och bidrag samt medlemsländernas maximala finansieringsansvar för paketet.

Det återhämtningspaket som nu ligger på förhandlingsbordet avses bestå av en flerårig budgetram, med andra ord en långtidsbudget för 2021–2027, och ett nytt återhämtningsinstrument. Europeiska rådet sammanträder till ett extra möte i Bryssel den 17–18 juli, och har då för avsikt att enas om paketet. Förhandlingarna om budgetramen förs under ledning av Europeiska rådets ordförande Charles Michel, som ska lägga fram ett ändrat förslag om paketet före Europeiska rådets möte.

EU-ministerutskottet fastställde Finlands preliminära ståndpunkter också i fråga om kommissionens ändrade förslag av den 28 maj om EU-fonden för rättvis omställning. Enligt förslaget ska medlen i fonden utökas med ytterligare 32,5 miljarder euro och sättet att fördela medlen ändras. Finland ställer sig bakom kommissionens förslag om stöd till en rättvis omställning. Syftet med EU-fonden är att påskynda en rättvis omställning till en grön ekonomi.

Ministerutskottet fastställde också Finlands ståndpunkter inför följande rådsmöten:

  • den informella videokonferensen med justitieministrarna den 6 juli
  • den informella videokonferensen med inrikesministrarna den 7 juli
  • videokonferensen med Eurogruppen den 9 juli
  • den informella videokonferensen med finansministrarna (Ekofinrådet) den 10 juli.

Tyskland, som är ordförande i Europeiska unionens råd, ordnar justitie- och inrikesministrarnas informella möten i form av videokonferenser. Justitieministrarna ska diskutera hur de europeiska demokratierna har lyckats svara på utmaningarna kring covid-19-pandemin och hur demokratin kan stärkas under pandemin. Inrikesministrarna ska diskutera det europeiska polispartnerskapet, som är en av prioriteringarna för det tyska EU-ordförandeskapet när det gäller inre säkerhet. Ett annat tema för inrikesministrarnas möte är sök- och räddningsinsatserna i Medelhavet.

På Eurogruppens agenda står kommissionens ekonomiska sommarprognos och det budget- och finanspolitiska läget i euroområdet. Avsikten är också att välja en ny ordförande för Eurogruppen. Vid finansministrarnas möte presenterar det tyska ordförandeskapet sitt arbetsprogram inom Ekofinrådets ansvarsområde. Prioriteringen för Tysklands EU-ordförandeskap är att möta och återhämta sig från covid-19-pandemin. Vid mötet behandlas också kommissionens och Europeiska centralbankens konvergensrapporter om EU-länder utanför euroområdet.

Ytterligare information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn 050 468 5949, Matti Niemi, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 045 679 1717, och Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319

 
Tillbaka till toppen