Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Förberedelser inför EU-toppmöten på agendan i EU-ministerutskottet

Statsrådets kommunikationsavdelning
15.10.2019 9.19
Pressmeddelande 535/2019

Vid sitt möte tisdagen den 15 oktober behandlade EU-ministerutskottet frågor som kommer att tas upp vid Europeiska rådets möte den 17–18 oktober och Europeiska rådets möte utan Storbritannien (artikel 50).

I Europeiska rådet lägger statsminister Antti Rinne fram ett diskussionsunderlag om EU:s nästa fleråriga budgetram. Finland har utarbetat diskussionsunderlaget i egenskap av ordförande i Europeiska unionens råd. Statsminister Rinne kommer också att till EU-ledarna rapportera om det arbete som gjorts i rådet under Finlands ordförandeskap för att genomföra den strategiska agendan 2019–2024. Europeiska rådet antog den strategiska agendan i juni, och Finland är det första EU-ordförandelandet som integrerar den i rådets arbete. Europeiska rådet ska dessutom diskutera klimatpolitikens internationella aspekter samt Turkiet och situationen i Syrien.

Också brexit står på EU-ledarnas agenda under mötet i Bryssel. EU-ministerutskottet fick en lägesrapport om brexitförhandlingarna och om Finlands förberedelser för eventualiteten att Storbritannien lämnar EU utan avtal. I Finland ansvarar varje ministerium för beredskapsåtgärderna inom sitt eget ansvarsområde.

Dessutom fastställde EU-ministerutskottet Finlands ståndpunkter inför mötet i rådet för sysselsättning och socialpolitik den 24 oktober. Rådet har för avsikt att anta slutsatser om välfärdsekonomi, arbetets framtid och EU:s stöd för genomförandet av FN:s internationella arbetsorganisation ILO:s deklaration med anledning av organisationens 100-årsjubileum. Rådet ska också diskutera främjandet av icke-diskriminering, färdigheter och arbetsmarknadens kompetensbehov i en föränderlig omvärld samt strategin för livslångt lärande.

Ytterligare information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn 050 468 5949, Pilvi-Elina Kupias, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 0295 160 995, Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli

Tillbaka till toppen