Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

EU-ministerutskottet diskuterade åtgärder för att stärka EU:s ekonomi

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 13.1.2023 11.08 | Publicerad på svenska 13.1.2023 kl. 11.25
Pressmeddelande
Finlands och EUs flaggor

Statsrådets EU-ministerutskott diskuterade helhetsbilden av den europeiska ekonomin och eventuella åtgärder för att stödja EU:s ekonomi och konkurrenskraft. Ministerutskottet tog också del av en lägesrapport kring dessa teman.

Europeiska rådet gav i december kommissionen i uppdrag att bereda åtgärder särskilt när det gäller hanteringen av energikrisen och påskyndandet av den gröna omställningen. EU-ledarnas diskussion kring ekonomiska frågor väntas fortsätta vid Europeiska rådets extra möte den 9–10 februari.

EU-ministerutskottet fastställde också ståndpunkter inför Ekofinrådets möte den 17 januari och eurogruppens möte den 16 januari. 

På agendan för Ekofinrådets möte står bland annat en presentation av det svenska ordförandeskapets arbetsprogram, slutsatserna om den årliga översikten över hållbar tillväxt 2023 och om rapporten om förvarningsmekanismen 2023, rekommendationerna om den ekonomiska politiken i euroområdet samt en diskussion om de ekonomiska och finansiella återverkningarna av Rysslands krig mot Ukraina. Viktiga frågor på eurogruppens dagordning är bland annat en lägesrapport om införandet av euron i Kroatien, en lägesrapport om projektet för en digital euro samt en diskussion om samordningen av finanspolitiken i euroområdet.

Ytterligare information: Jari Luoto, chef för avdelningen för EU-ärenden, tfn 050 468 5949, Saara Pokki, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 050 478 6363, och Rami Kurth, kommunikationsexpert (EU-ärenden), tfn 050 465 7963, statsrådets kansli

 
Tillbaka till toppen