Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Europeiska rådet diskuterade den ekonomiska tillväxten och EU:s yttre förbindelser

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 29.6.2016 1.00
Pressmeddelande 293/2016

EU-ländernas ledare inledde den 28 juni sitt möte med att behandla migrationen, den ekonomiska tillväxten och de yttre förbindelserna.

Europeiska rådet diskuterade särskilt migrationens yttre dimension. Det är viktigt att unionen fortsätter och stärker samarbetet med utrese- och transitländerna för att stabilisera situationen ytterligare och hitta en hållbar lösning.   

EU:s stats- och regeringschefer beslutade att vidta skyndsamma åtgärder för att främja de avtalade projekten för att sätta fart på tillväxten, sysselsättningen och investeringarna. Finland anser det vara viktigt att Europeiska rådet regelbundet behandlar frågor gällande den inre marknaden som är viktiga med tanke på tillväxten.

"Strategierna finns, nu är det dags att genomföra dem. Vid genomförandet är det viktigt att följa principerna för bättre lagstiftning och förenkla regelverket. Behovet av ny lagstiftning kräver noga övervägande och överreglering bör undvikas särskilt på affärsområden som förändras snabbt. Den lagstiftning som behövs ska fungera i en digital miljö", säger statsminister Juha Sipilä.

EU:s höga representant Federica Mogherini presenterade EU:s globala utrikes- och säkerhetspolitiska strategi för Europeiska rådet. Ledamöterna i Europeiska rådet diskuterade också ett fördjupat samarbete mellan EU och Nato med Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg. Europeiska rådets ordförande och Europeiska kommissionens ordförande kommer att avge ett uttalande tillsammans med Natos generalsekreterare på Natotoppmötet nästa vecka.

"Finland anser att den globala strategin är ett betydande bevis på enighet och vilja att stärka Europas säkerhet och globala roll. EU bör satsa på sin grundläggande uppgift att trygga fred och stabilitet i hela världen. Tillsammans kan vi bättre svara på medborgarnas förväntningar på ökad inre och yttre säkerhet i Europa", säger Sipilä.

På en arbetsmiddag för EU:s stats- och regeringschefer redogjorde Storbritanniens statsminister David Cameron för resultatet från EU-folkomröstningen i Storbritannien. Europeiska rådets möte fortsätter på onsdagen. Då diskuterar 27 medlemsländer utvecklingen av EU.

Ytterligare information: Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 315 och Jari Haapiainen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 0295 160 406, statsrådets kansli

Den svenska översättningen av pressmeddelandet publicerad 29.6.2016 

 
Tillbaka till toppen