Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Meny

Europeiska rådet beviljade brexit tilläggstid

Statsrådets kommunikationsavdelning 22.3.2019 1.07 | Publicerad på svenska 22.3.2019 kl. 10.56
Pressmeddelande 170/2019
Pääministeri Juha Sipilä Eurooppa-neuvoston kokouksessa 21.3.2019

Europeiska rådet svarade vid sitt möte på premiärminister Theresa Mays begäran om att förlänga tidsfristen för förhandlingarna om Storbritanniens utträde ur EU till den 30 juni 2019. Europeiska rådet är redo att förlänga tidsfristen till den 22 maj 2019, om utträdesavtalet godkänns av det brittiska parlamentet nästa vecka.

Om parlamentet inte godkänner utträdesavtalet nästa vecka, förlängs tidsfristen till den 12 april 2019. Fram till dess förväntas Storbritannien lägga fram en plan om fortsättningen.

”Vi är beredda att vara flexibla, eftersom ett brexit utan avtal inte ligger i någons intresse. Nu väntar vi på att Storbritannien fattar beslut”, säger statsminister Juha Sipilä.

Europeiska rådet bekräftade sitt åtagande att fortsätta förhandlingarna om den framtida relationen

Europeiska rådet fastställde på begäran av premiärminister May de dokument som hon och Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker kom överens om i Strasbourg den 11 mars 2019 och som gäller utträdesavtalet samt Storbritanniens och EU:s framtida relation.

I dokumentet om tolkningen av utträdesavtalet framhäver parterna att ingendera vill att det blir en så kallad hård gräns mellan Irland och Nordirland.

I ett gemensamt uttalande om förhandlingarna om den framtida relationen förbinder sig EU och Storbritannien att förhandla om den framtida relationen snabbt och med uppriktiga avsikter. Ett gemensamt mål är att slutföra förhandlingarna om den framtida relationen före utgången av övergångsperioden. Övergångsperioden inleds den dag utträdesavtalet träder i kraft och tar slut den 31 december 2020.

Den inre marknaden och klimatet är huvudfrågor den andra mötesdagen

Fredagen den 22 mars 2019 behandlar Europeiska rådet relationen mellan EU och Kina, åtgärder som syftar till att stärka och fördjupa den inre marknaden, till exempel utveckling av den digitala ekonomin och serviceekonomin. I fråga om klimatförändringen finns på dagordningen beredningen av EU:s långsiktiga klimatstrategi. Dessutom diskuterar statsöverhuvudena bekämpning av desinformation och säkerställande av fria val.

Mer information: Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, Niina Nurkkala, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 050 347 2661, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli

Tillbaka till toppen