Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Meny
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Europaministrarna diskuterade hur restriktionerna ska avvecklas och ekonomin stimuleras

Statsrådets kommunikationsavdelning 26.5.2020 16.07
Pressmeddelande 357/2020

Tisdagen den 26 maj deltog Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen i ett informellt videomöte för EU:s Europaministrar. Mötet behandlade EU:s respons på coronaviruspandemin. Ministrarna diskuterade samordning och bästa praxis när det gäller avvecklandet av medlemsländernas restriktioner samt balansen mellan att återuppta den ekonomiska verksamheten och skydda människors hälsa.

Ministrarna framförde sina preliminära synpunkter på åtgärderna för att stimulera EU:s ekonomi och på anpassningen av EU:s kommande fleråriga budgetram 2021–2027 till följd av coronapandemin.

Minister Tuppurainen framhöll att Finland aktivt stöder EU-samarbetet för att bekämpa pandemin och för att finna de bästa verktygen för stimulansåtgärder.

”Coronakrisen berör hela Europa och vi måste hitta lösningar som gäller hela Europa. Finland förhåller sig konstruktivt och öppet till initiativen för att hitta gemensamma lösningar. Det är i vårt gemensamma intresse att EU:s öppnande efter coronakrisen sker samordnat och kontrollerat och att vi tillsammans utarbetar lösningar för att få Europas ekonomi att börja växa igen”, sade minister Tuppurainen.

Kommissionen informerade om hur beredningen av den första årliga rättsstatsrapporten framskrider. Rapporten ska bli klar i september. Europaministrarna fattade inga formella beslut under videokonferensen.

Ytterligare information: Heli Siivola, specialsakkunnig i EU-ärenden, tfn 0295 160 476, och Pilvi-Elina Kupias, specialmedarbetare, tfn 0295 160 995, statsrådets kansli

Tillbaka till toppen