Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Europaministrarna diskuterade effektivisering av EU:s insatser mot coronapandemin

Statsrådets kommunikationsavdelning
18.1.2021 16.05
Pressmeddelande 23/2021

Huvudteman för den informella videokonferensen med ministrarna med ansvar för EU-frågor den 18 januari var samordning av EU:s insatser i kampen mot coronapandemin och förberedelserna inför videokonferensen med Europeiska rådets medlemmar den 21 januari. Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen representerade Finland vid dagens möte.

Europaministrarna diskuterade effektivisering av EU:s coronasamordning och i synnerhet förbättring av tillgången till och distributionen av coronavacciner. Finland understöder EU:s gemensamma effektiva insatser och vaccinsamarbete för att besegra coronaviruset. Eventuella flaskhalsar i leveransen av vacciner från tillverkarna till medlemsländerna bör åtgärdas. Tydlig information till allmänheten om vaccinationsprocessen och om vaccinationstidtabellen är också avgörande. Europeiska rådets medlemmar ska diskutera coronasamordningen och vaccinationsläget vid sin videokonferens den 21 januari.

Minister Tuppurainen lyfte också fram behovet att sörja för en global vaccinationstäckning, så att pandemin verkligen kan övervinnas. För att uppnå en tillräcklig vaccinationstäckning bör man effektivt utnyttja bland annat den internationella mekanismen för samarbete kring vacciner, Covax. Syftet med Covax är att bidra till att alla länder snabbt får lika tillgång till coronavacciner och att stödja och stärka produktionen och distributionen av vacciner i världen.

”Tillgång till och effektiv distribution av vacciner har en nyckelroll när det gäller att besegra coronaviruset. EU:s upphandlingssamarbete har kommit igång väl, men ökade insatser behövs. Vi måste också komma ihåg att inget land är säkert förrän pandemin är under kontroll överallt. Därför är det viktigt att visa vaccinsolidaritet. Det ligger också i linje med våra gemensamma europeiska värden”, säger minister Tuppurainen.

”För att vi på bästa möjliga sätt ska kunna följa vaccinationsläget måste vi ha en enhetlig statistik över vaccinationstäckningen. Det behövs också ett gemensamt vaccinintyg, eftersom vårt mål i slutändan är att öppna samhällena och trygga den fria rörligheten, som är så viktig för oss alla.”

Portugal, som inledde sitt ordförandeskap i Europeiska unionens råd den 1 januari 2021, presenterade prioriteringarna för sitt ordförandeskap. Portugals viktigaste prioriteringar är 1) att främja Europas återhämtning genom en grön och digital omställning, 2) att genomföra den europeiska pelaren för sociala rättigheter för att säkerställa en rättvis och inkluderande grön och digital omställning och 3) att stärka Europas strategiska autonomi.

Det portugisiska ordförandeskapet redogjorde också för läget i fråga om förberedelserna inför konferensen om Europas framtid. Förberedelserna har fördröjts på grund av coronapandemin. Rådet, Europaparlamentet och kommissionen har för avsikt att komma överens om konferensens mandat genom en gemensam förklaring.

I rådskonstellationen allmänna rådet företräds medlemsländerna i huvudsak av sina ministrar med ansvar för EU-frågor. Allmänna rådet ansvarar bland annat för förberedelserna inför Europeiska rådets möten. Det ansvarar också för flera tvärpolitiska områden, till exempel förhandlingarna om budgetramen och EU:s utvidgning. Dessutom behandlar rådet frågor som rör rättsstatsprincipen.

Ytterligare information: Heli Siivola, specialsakkunnig i EU-ärenden, tfn 0295 160 476, och Pilvi-Elina Kupias, specialmedarbetare, tfn 0295 160 995, statsrådets kansli

Tillbaka till toppen