Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Förberedelser inför Europeiska rådet och samordning av EU:s insatser mot coronapandemin som huvudteman för EU-ministrarnas möte

Statsrådets kommunikationsavdelning
10.5.2021 11.56 | Publicerad på svenska 10.5.2021 kl. 13.48
Pressmeddelande 300/2021

Huvudteman för allmänna rådets möte i Bryssel tisdagen den 11 maj är förberedelserna inför det extra möte i Europeiska rådet som hålls den 24–25 maj samt samordningen av EU:s insatser mot coronapandemin. Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen är förhindrad att delta i mötet på grund av karantänsbestämmelser och den omröstning om EU:s återhämtningspaket som hålls i riksdagen onsdagen den 12 maj. Finland representeras av Finlands ständiga representant vid Europeiska unionen, ambassadören Marja Rislakki vid mötet.

Teman för Europeiska rådets extra möte är EU:s kamp mot klimatförändringarna, samordningen av EU:s insatser mot coronapandemin och Ryssland. Allmänna rådet ska ta del av dagordningen för Europeiska rådets möte.

När det gäller samordningen av EU:s insatser mot coronapandemin anser Finland att det EU-gemensamma förfarandet för upphandling av vacciner har varit nödvändigt och visat sig vara fungerande, men målet bör fortfarande vara att på alla sätt påskynda vaccinleveranserna. Finland stöder arbetet för ett EU-gemensamt vaccinationsintyg och framhåller också vikten av global solidaritet för att trygga tillgången till vacciner.

Rådet kommer också att ta del av det portugisiska ordförandeskapets lägesrapporter i fråga om konferensen om Europas framtid, EU:s utvidgning och förbindelserna mellan EU och Schweiz.

På grund av coronapandemin är tisdagens möte allmänna rådets första fysiska möte sedan oktober 2020.

I rådskonstellationen allmänna rådet företräds medlemsländerna i huvudsak av sina ministrar med ansvar för EU-frågor. Allmänna rådet ansvarar bland annat för förberedelserna inför Europeiska rådets möten. Det ansvarar också för flera tvärpolitiska områden, till exempel för förhandlingarna om budgetramen och för EU:s utvidgning. Dessutom behandlar rådet frågor som rör rättsstatsprincipen.

Ytterligare information: Heli Siivola, specialsakkunnig i EU-ärenden, tfn 0295 160 476, och Pilvi-Elina Kupias, specialmedarbetare, tfn 0295 160 995, statsrådets kansli

 
Tillbaka till toppen