Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Statsrådets kansli samlar uppgifter om användningen av webbplatsen valtioneuvosto.fi och vilka utvecklingsbehov som finns. Du hjälper vårt utvecklingsarbete genom att svara på en kort enkät

Förslaget till regeringens proposition om temporär begränsning av rörelsefriheten och nära kontakter offentliggörs

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 24.3.2021 19.15
Pressmeddelande 192/2021

Regeringen har förhandlat om ett lagförslag genom vilket rörelsefriheten temporärt begränsas. Utkastet till regeringsproposition har beretts som tjänsteuppdrag under ledning av statsrådets kansli. Statsrådets kansli offentliggör utkastet till lagförslag i sin helhet i den form det är för närvarande.

Det viktigaste målet med begränsningarna av rörelsefriheten är att minska antalet möten och nära kontakter mellan människor, eftersom coronavirussjukdomen sprider sig snabbt och okontrollerat i vissa områden. Syftet är att skydda befolkningen mot en farlig smittsam sjukdom och trygga hälso- och sjukvårdens bärkraft.

Ytterligare information: Timo Lankinen, understatssekreterare, tfn 0295 160 300, Päivi Anttikoski, kommunikationsdirektör, tfn 040 536 4821, statsrådets kansli

 
Tillbaka till toppen