Hoppa till innehåll

Förslaget till regeringens proposition om temporär begränsning av rörelsefriheten och nära kontakter offentliggörs

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 24.3.2021 19.15
Pressmeddelande 192/2021

Regeringen har förhandlat om ett lagförslag genom vilket rörelsefriheten temporärt begränsas. Utkastet till regeringsproposition har beretts som tjänsteuppdrag under ledning av statsrådets kansli. Statsrådets kansli offentliggör utkastet till lagförslag i sin helhet i den form det är för närvarande.

Det viktigaste målet med begränsningarna av rörelsefriheten är att minska antalet möten och nära kontakter mellan människor, eftersom coronavirussjukdomen sprider sig snabbt och okontrollerat i vissa områden. Syftet är att skydda befolkningen mot en farlig smittsam sjukdom och trygga hälso- och sjukvårdens bärkraft.

Ytterligare information: Timo Lankinen, understatssekreterare, tfn 0295 160 300, Päivi Anttikoski, kommunikationsdirektör, tfn 040 536 4821, statsrådets kansli